Webinarer

Årets patientdebat: Reel patientindflydelse

344 visninger
13-09-2023

Mød patienterne, som turde tage kampen med systemet. Få redskaberne til at sikre indflydelse. Hør om muligheder, perspektiver og begrænsninger og om økonomiske og organisatoriske rammer, der ubønhørligt sætter klare grænser for, hvad patient og læge reelt kan vælge til og fra. 

Vi afdækker virkeligheden bag alle de fine ord om patientindflydelse og fælles beslutningstagning. Mener politikerne reelt, at vi skal give patienterne medindflydelse på deres egen behandling. Kan lægerne leve op til de flotte intentioner i daglig praksis. Tør vi alle tænke tanken til ende – og vil vi?

Tilføj en kommentar...
Post som (log ud)